VooDoo RPA in Vision 2021 Journal with Robotic Process Automation in 2021

by onezero
3 years ago
2893 Views

English below.

VooDoo RPA 2021’de Robotik Süreç Otomasyonu Yazısıyla Vision 2021’de

  1. 2021 yılında RPA ‘da trend olacağını düşündüğünüz başlıklar nelerdir?

RPA’in, çağrı merkezleri gibi yoğun insan kaynağı ile 1. ve 2. Seviyede hizmet veren kurumların operasyonel verimliliği ve kaliteyi arttırması ile insan kaynağının optimize edilerek rekabeti kızıştıracağını düşünüyoruz.

RPA’in yapısal olmayan verileri işleyebilmesi; analitik çözümler ile gelecek tahminlerine olanak sağlayabilmesi amacıyla diğer ürün ve servislerle entegre olabilmesi kabiliyeti, RPA’in bilişsel gücünü arttıracak ve ismini sıkça duyacağımız zeki RPA – IRPA dönemi başlayacaktır.

  1. Firmalar için önerileriniz nelerdir?

Firmalara, bu yeni çağa hazır olabilmeleri amacı ile öncelikle teknolojik altyapılarını güçlendirmeleri ve sonrasında bu altyapıların en az insan kaynağı ile işletilebilmesi için süreçlerini optimize ve dokümante etmelerini öneririz. Böylelikle, RPA değişimine de hazır olmuş olacaklardır.

Dergiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.theprowess.net/yazilar/vision-2021-yayinlandi?goal=0_d3fbc2feb9-9814def07d-95081165


  1. What are the topics that you think will be a trend in RPA in 2021?

We believe that RPA will increase the operational efficiency and quality of the institutions that provide services in the 1st and 2nd level with intense human resources such as call centers, and the human resources will be optimized and the competition will become stronger.

RPA’s ability to process unstructured data and he ability to integrate with other products and services in order to allow for future predictions with analytical solutions will increase the cognitive power of RPA and the intelligent RPA – IRPA period will begin.

  1. What are your suggestions for companies?

We recommend that companies first strengthen their technological infrastructure in order to be ready for this new age and then optimize and document their processes so that these infrastructures can be operated with minimum human resources. In this way, they will be ready for the RPA exchange.

You can access the journal from the link below.

http://www.theprowess.net/yazilar/vision-2021-yayinlandi?goal=0_d3fbc2feb9-9814def07d-95081165