VooDoo in CYBERSPOT Journal January Edition / VooDoo CYBERSPOT’un Ocak Sayısında

by onezero
4 years ago
2222 Views

“Onezero, yapay zeka tabanlı iş çözümleri ile işinizi kolaylaştırmayı ve zenginleştirmeyi vizyon olarak benimsemiştir. Bu doğrultuda geliştirdiği yerli yazılım VooDoo RPA ürünü ile süreçlerinizi otomatize ederek hayatınızı kolaylaştırmaktadır. ”

ONEZERO, 2018 yılının başında kendi öz sermayesiyle,kurulmuştur. Öncelikli hedefi Robotik Süreç Otomasyonu alanında katma değeri yüksek yazılımlar üretmek ve kullanımını öncelikli olarak yurt içinde yaygınlaştırmaktır. McKinsey tarafından yayınlanan bir raporda, 2025 yılına kadar RPA’nin 6.7 trilyon dolarlık büyük bir ekonomik etkiye sahip olacağı ön görülmektedir. Bu veriler ışığında, RPA’in yaygınlaşmasının milli ve yerli yazılımla olması için şirket olarak büyük özveri ile çalışmalar yürütülmektedir.

Şirketimizin markası; VooDoo RPA ürünümüzde, her ne kadar yüksek teknoloji ve karmaşık problemlerin çözümüyle uğraşılsa da, ürünün başarısı kolay uygulanması ve kullanıma bağlıdır. Ürünümüzü rakiplerimizden ayıran en önemli özelliği kod yazma ihtiyacının çok az olmasıdır. Kendisi veya başkaları için yazılım geliştiren, teknolojik yazılım alt yapısına sahip, yazılımları idame ettiren tüm kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılabilir nitelikte “Rafta Ürün”’dür. Şirketimizin ve ürünümüzün yetenek merkezlerinin birkaç örneği şu şekilde verilebilir;

  1. Görsel Test Platformu
  2. İmza Bölge Analiz Aracı
  3. Döküman Kategorizasyon Aracı
  4. Plaka Tanıma Aracı
  5. Yapısal veya Yapısal Kaynaklarda Veri Çıkarma

Şirketimiz kurulduğu andan itibaren, robotlarımız milyonlarla ifade edilebilecek işler gerçekleştirmiştir. İnsan gücüyle yapılmakta olan işlerdeki hata oranları büyük ölçüde azaltılmıştır ve iş gücü maliyetleri aynı şekilde minimize edilmiştir. İş yapılma hızı bu bağlamda artarken, iş performansı da aynı oranda arttırılmıştır.

2019 yılı şirketimiz ve ürünümüz için büyüme yılı olmuş ve projelerimizde ilerleme kaydettiğimiz yıl olmuştur. VooDoo; 2018 ve 2019 yılında toplamda 23 adet projeye OneZero Zeki Teknoloji imzasını atıp seneyi başarılı bir şekilde bitirmiştir. Ayrıca 2019 yılında, ATO Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’nda sektörle, ODTÜ Robot Topluluğu ile üniversite-sektör buluşmaları yapılmıştır. Şirketimiz, 2020 yılında gerçekleşecek olan 11. Uluslararası Testİstanbul Konferansı’nda ise sponsor olarak sektörde öncü gelen firmalardan olmayı ilke edinmiştir. Ayrıca, 2020 yılı hedefimizde, yurtdışına açılarak milli ürünümüzün pazarlaması gerçekleştirilmesi bulunmaktadır.

Ürünümüz VooDoo RPA’in, sektörde eğitimleri verilmekte ve isteyen şirketlerin ürünümüzü kendi süreçlerine kendilerinin entegre etmeleri sağlanmaktadır. Aynı zamanda müşterilerimize yaptığımız projelerde danışmanlık, proje yönetimi ve sistem tasarım & modelleme hizmetleri verilmektedir.

Yürüdüğümüz yolda işinize değer katacak çözümlerimizle buluşmayı arzu ediyoruz. Detaylı bilgi için web sitemize bakabilir veya Cyberpark’ta bizleri ziyaret edebilirsiniz.