VooDoo RPA in 20th Edition of CYBERSPOT Journal with Digital Transformation Article / VooDoo RPA Dijital Dönüşüm Yazısı ile CYBERSPOT’un 20. Sayısında

by onezero
4 years ago
2631 Views

English below.

https://www.cyberpark.com.tr/content/upload/bulletins/documents/cyberspot-20-web-20201113133124.pdf

 1. Türkiye dijital dönüşüm konusunda nasıl bir noktada?

Bu konuyu biraz nesillere göre ayırmak gerekebilir. X kuşağı dönüşümde daha geri planda kalırken, Y kuşağı teknoloji içinde evrildi. Z kuşağı ise teknolojinin içine doğdu.

Şu ana kadar sektörde aktif olanlar hala Y kuşağı. Teknolojinin içinde evrilen kuşak olduğumuz için, aslında biraz da öğrenerek büyüyoruz ve dijitalleşiyoruz. Bu yüzden dijitalleşmenin Türkiye’de biraz zaman aldığını görüyorum. X kuşağının gelenekselliğinden yavaş yavaş Y kuşağının dijitalleşmesine doğru bir geçiş söz konusu fakat bu beklediğimiz hızda olmuyor. Şu anda gördüğümüz hız pandemi dolayısıyla artmış durumda ve Z kuşağı ile birlikte daha da hız kazanacak.

 

 1. Dijital dönüşüm, şirketlere ne gibi avantajlar sağlıyor?

 

Rekabetçi olmasına fırsat sağlıyor. Aynı alanda faaliyet gösteren şirketlerde dijitalleşmeyi daha önce hayata geçiren rekabette hız kazanır. Bunu doğru bir şekilde konumlandıran şirketlerde ise, operasyon maliyetleri düşeceği için rekabette açık ara önde olmaları kaçınılmaz olur.

 

 1. Dijital dönüşümün sektörünüz üzerindeki etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz?

 

Başarılı dönüşümlere sahip kuruluşlar, yapay zeka, nesnelerin interneti (iot) ve makine öğrenme gibi karmaşık teknolojileri diğerlerinden daha fazla kullanma eğiliminde oluyor. Yapay zeka ile desteklenen RPA teknolojimiz, bu yüzden vizyoner ve dijital dönüşümü benimsemiş şirketler tarafından kullanılmak isteniliyor. Çünkü gelecekte RPA teknolojisinin yerleşeceğinin ve IRPA ile daha da güçleneceğinin farkındalar. Doğru bir noktada VooDoo RPA’i süreçlerine entegre etmeye başladılar.

 

 1. Dijital dönüşüm alanında önümüzdeki yıllarda nasıl değişimler ön görüyorsunuz?

Yaşadığımız süreç nedeniyle 2020 yılında ivme kazanan dijitalleşme süreci, önümüzdeki yıllarda daha da hız kazanacaktır. Sektörler birbirini etkileyecek, rekabet edebilmek için dijitalleşme kaçınılmaz olacaktır. Özellikle yapay zeka ile güçlendirilen teknolojiler daha çok öne çıkmaya başlayacak ve bu kapsamda bizim de şirketimizin çalışma alanı olan Intelligent RPA dönüşüme dahil olacaktır.

 

 1. Pandeminin dijital dönüşüm üzerindeki etkisi ne oldu?

 

Aslında bunu sıkça duyar olduk. Pandemi ile birlikte dijital dönüşüm ivmelendi. Bunu hayatımızın her alanında görmeye başlamamız da bunu açık bir şekilde gözler önüne seriyor. En çok önümüze çıkan, eğitim sisteminin uzaktan yönetilebiliyor olması. Biz şirketlerde ise iletişim olarak göz önüne aldığımızda, artık müşterilerimizle video konferanslar üzerinden görüşüyor ve işlerimizi daha hızlı ve kolay bir şekilde yürütüyoruz diyebilirim. Bunlar sadece örnekler. Tabii ki çok farklı teknoloji alanlarında bu dönüşümü görebilmek mümkün oluyor.

 

 1. Dijital dönüşüm bir fırsat mıdır yoksa bir tehdit midir?

 

Şirketler açısından fırsattır. Ancak çalışanlar açısından tehlikedir. Eğer bir çalışan olarak dijital dönüşüme ayak uyduramıyorsanız, sistemden elimine edilirsiniz. Bu sadece alt kadrolarda yaşanmaz, özellikle üst yönetim kadrolarında daha çok görülür. Çünkü şirket bunu bir kültür olarak benimsemeyi vizyon edinmişse, öncelikle değişime üst yönetim kadrosundan başlamalıdır. Dijital dönüşüm, doğru teknolojiler kullanılarak konumlandırıldığında şirketi çok ileri bir noktaya taşıyacaktır. Zaman kayıplarını önleyecek, işlerin gereksiz detaylarını atlayacak, çalışanlara daha fazla zaman kazandıracak; dolayısıyla zamandan kazandırdığı için daha fazla üretebilecektir. Şirket için yanlış bir teknoloji ile konumlandırıldığı durumda, zaman ve para kaybına yol açması kaçınılmazdır. Bu durumda, hızlı kararlar almalı ve fizibiliteyi daha iyi yapıp gerekirse kullanılan teknoloji değiştirilme noktasına gidilmelidir.

 

 1. Dijital dönüşümde üzerindeki engeller:

 

Dijital dönüşüme şirketin kültürü liderlik etmiyorsa, dijital dönüşümde başarısız olur. Bu yüzden, kültür olarak şirketin kalbine yerleşmesi gerekir. Burada demek istediğim, sadece şirkette tek departman kullanacak, diğer departmanlar hala işlerini geleneksel dediğimiz manuel işlerle devam ettirecek değildir. Bütün departmanlara bu kültür işleyecek ve eğer şirkette bir departmanda örneğin ilgili ERP yazılımı kullanılmaya geçilmişse, diğer departmanın ihtiyacına göre bir robotik süreç otomasyonu yazılımı gelmesi gerekecektir.

Şirketteki çalışan sayısının artması, dijital dönüşüm üzerinde engel teşkil eden başka bir noktadır.Kültürü değiştirmek zaman alıcı olmaktadır.

Diğer bir engel, doğru planlama olmamasıdır. Teknolojiye adaptasyon için gerekli planlama şirket içinde yapılmazsa, adaptasyon zorluğu yaşanır ve dijitalleşme süreci yine başarısız olur.

 


 

 1. What is the situation of Turkey for the digital transformation?

It may be necessary to divide this issue up a little over generations. While the X generation remained in the background in the transformation, the Y generation evolved in technology. Generation Z was born into technology.

Generation Y is still active in the sector so far. Since we are the generation that evolves in technology, we actually grow and become digital by learning a little bit. So I see that digitalisation that replacing some time in Turkey. There is a gradual transition from the traditional of the X generation to the digitalization of the Y generation, but this is not happening at the pace we expect. The speed we see now has increased due to the pandemic and will gain even more speed with the Z generation.

 

 1. What are the advantages of digital transformation for companies?

 

It provides an opportunity to be competitive. In companies operating in the same field, the competition that has previously implemented digitalization gains momentum. In companies that position this correctly, it is inevitable that they will be ahead of the competition as their operation costs will decrease.

 

 1. How do you evaluate the impact of digital transformation on your industry?

 

Organizations with successful transformations tend to use complex technologies such as artificial intelligence, internet of things (iot) and machine learning more than others. Our RPA technology, supported by artificial intelligence, is therefore desired to be used by visionary companies that have adopted digital transformation. Because they are aware that RPA technology will be established in the future and will be stronger with IRPA. At a right point, they started to integrate VooDoo RPA into their processes.

 

 1. What kind of changes do you foresee in the field of digital transformation in the coming years?

The digitalization process, which gained momentum in 2020 due to the process we are going through, will accelerate in the coming years. Sectors will affect each other and digitalization will be inevitable in order to compete. In particular, technologies powered by artificial intelligence will become more prominent and in this context, Intelligent RPA, our company’s workplace, will be included in the transformation.

 

 1. What impact has the pandemic had on digital transformation?

 

In fact, we heard this often. Digital transformation gained momentum with the pandemic. The fact that we begin to see this in every aspect of our lives reveals this clearly. The most important thing is that the education system can be managed remotely. When we consider it as communication in companies, I can say that we now talk to our customers over video conferences and carry out our business faster and easier. These are just examples. Of course, it is possible to see this transformation in many different technology areas.

 

 1. Is digital transformation an opportunity or a threat?

 

It is an opportunity for companies. However, it is dangerous for the employees. If you are unable to keep up with digital transformation as an employee, you will be eliminated from the system. This does not only happen in lower positions, but is more common in senior management. Because if the company has adopted the vision of adopting this as a culture, it should start the change first with the senior management staff. Digital transformation will take the company to a very advanced level when positioned using the right technologies. It will prevent time losses, skip unnecessary details of the work, and save more time for employees; therefore, it will be able to produce more because it saves time. In case it is positioned with the wrong technology for the company, it will inevitably lead to a loss of time and money. In this case, you should make quick decisions, make better feasibility and change the technology used if necessary.

 

 1. Barriers to digital transformation:

 

If digital transformation is not led by the company’s culture, digital transformation will fail. So, it has to be in the heart of the company as a culture. What I mean here is that only one department will be used in the company, other departments will not continue their work with traditional manual jobs. This culture will be processed in all departments and if the relevant ERP software is used in a department in the company, for example, a robotic process automation software will need to be brought according to the needs of the other department.

The increasing number of employees in the company is another obstacle to digital transformation. Changing culture is time consuming.

Another obstacle is the lack of proper planning. If the planning required for adaptation to technology is not done within the company, adaptation difficulties will be experienced and the digitalization process will again fail.