Delivery and Return

Türkçe

Teslimat ve İade

Teslimat

Bilgisayar programı olan ürünlerin siparişlerinde somut kargo geçerli olmayıp teslimat çevrimiçi (online) şekilde gönderilecektir. Bu sebeple herhangi bir taşıma ücreti ALICI/SATICI’ya yansıtılmayacaktır. Satın alma işlemi tamamlandıktan (müşterinin satışa onay vermesi ve kredi kartından tahsilat yapılması) sonra en kısa sürede (en geç 3 iş günü içerisinde) ürünlerin ALICI bilgisayarına indirilebilmesi için gerekli bağlantı eposta/internet sitesi paneli üzerinden ALICI ile paylaşılacaktır. Ayrıca, indirilen bu ürünlerin ilgili kurulduğu ALICI bilgisayarına lisanslanması için gerekli yönergeler ve lisans anahtarı çevrimiçi bir şekilde e-posta/internet sitesi paneli üzerinden ALICI ile paylaşılacaktır. Lisans anahtarı bir kere üretilmekte ve üretildiği bilgisayar üzerinde ürünleri lisanslamak için kullanılmakta olup başka bilgisayarlara veya işletim sistemlerine aktarılamaz. Böyle durumlar için yeni lisans satın alınması gerekmektedir.

Ürün lisans kullanım süresi satın alma işleminin çevrimiçi ortamda başarılı ile tamamlanıp ödemenin SATICI hesabına geçmesiyle başlar.

Satın Alınan Ürünün Bedelinin Ödenmemesi

Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

Kredi Kartının Yetkisiz Kullanımı İle Yapılan Alışverişler

Ürün satın alma işlemi tamamlandıktan sonra, ALICI’nın ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmez ise, ALICI, sözleşme konusu ürünü / lisans anahtarını 3 gün içerisinde kayıt ettiği tüm medya ortamlarından silerek ürünü kurduğu ilgili bilgisayarlardan kaldırmakla yükümlüdür. Aksi halde lisansız yazılım kullanımına ilişkin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre hapis veya adli para cezasına çarptırılma ihtimali bulunmaktadır.

Temerrüt Hali ve Hukuki Sonuçlar

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

İade

Voodoorpa.com sitesi üzerinden satın alınacak ürünler bilgisayar programları (yazılımlar) ve bunlara ilişkin diğer dijital içerikledir. Yazılımlar dijital içerik olmakla birlikte aynı zamanda gayri maddi mallardır. Bu bakımdan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a dayanarak hazırlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin (Resmî Gazete Yayın Tarihi: 27 Kasım 2014 PERŞEMBE) 15 inci maddesi birinci fıkrasının aşağıdaki ilgili bentleri kapsamında ALICI’nın cayma hakkı bulunmamaktadır.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

Bu kapsamda ALICI’nın alınan ürünler için satış işleminin tamamlanmasından sonra cayma hakkı bulunmamaktadır.